Voor alle scholen van De Campus is er een  dyslexie- en een dyslcalculieprotocol, waarin zowel de wettelijke bepalingen als de schoolspecifieke invulling daarvan vermeld staan. Beide protocollen zijn hier te vinden.

Pdf. Dyslexieprotocol De Campus 

Pdf. Dyscalculieprotocol De Campus