Voor alle scholen van De Campus is er een  dyslexie- en een dyslcalculieprotocol, waarin zowel de wettelijke bepalingen als de schoolspecifieke invulling daarvan vermeld staan. Beide protocollen zijn hier te vinden.

Pdf. Dyslexieprotocol De Campus 

Pdf. Dyscalculieprotocol De Campus

Textaid, Claroread en andere hulpmiddelen.

Voor leerlingen met dyslexie beschikken wij over diverse hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan audiotoetsen en examens via Claroread. Voor huiswerk of andere taken kunnen leerlingen en ouders thuis het programma Textaid aanschaffen. Zo kan een leerling ook thuis met auditieve ondersteuning werken. De Campus bestelt indien nodig ook digitale boeken of een digitaal boekenpakket. Daarnaast kunnen deze leerlingen tijdverlening krijgen van 10% voor toetsen en examens.
Op de website www.woordhelder.nl staat meer informatie over de aanschaf van textaid. Tip: Je kan dit zelfs een week gratis uitproberen.

Leerlingen met dyscalculie krijgen tijdsverlening van 10% bij toetsen en examens van rekenkundige vakken. Bij examens en toetsen van andere vakken, waar meerdere rekenkundige onderdelen in zitten, mag er gebruik worden gemaakt  van de toegestane rekenkaarten en een rekenmachine.