Algemene schoolgegevens
De Campus bestaat uit drie scholen met een bijzonder onderwijsconcept: Markenhage (daltononderwijs met cultuurprofiel), Michaël college (vrijeschoolonderwijs) en Orion Lyceum (Pleion-onderwijs; Platform voor Eigentijds Onderwijs)

Alle scholen hebben een eigen gebouw en hun eigen karakter en werkwijze. In de onderbouw en op de mavo vinden de activiteiten voornamelijk in de eigen school plaats. Dat is overzichtelijk en voelt vertrouwd voor de leerlingen. In de bovenbouw havo en vwo werken ze ook geregeld samen met leerlingen van de overige Campusscholen. Daardoor doen ze nog meer kennis, inspiratie en ervaring op.

Net als op andere scholen in Breda worden leerlingen op De Campus opgeleid voor een waardevol diploma vwo, havo of mavo. Op De Campus besteden we daarnaast ook veel aandacht aan het ‘groeien’ van onze leerlingen. Iedere school doet dit op zijn eigen manier. Leerlingen krijgen de kans om naast de ‘gewone’ vakken hun talenten te ontwikkelen, volwassen te worden en zich bewust te worden van hun rol in de samenleving.
Doordat de drie scholen samenwerken op De Campus, zijn er meer faciliteiten, keuzevakken, activiteiten en evenementen waar leerlingen aan deel kunnen nemen en kunnen ze gebruikmaken van alle ondersteuningsmogelijkheden. In het document hieronder vindt u meer informatie.

Pdf. Ondersteuningsplan Campus 2021 -2022